اخلاط سینه ادامه مطلب

اخلاط سینه

اخلاط سینه :

 

برای رفع اخلاط سینه جویدن سقز ، خوردن سیر ، پسته ی وحشی ، سه پستان ، آب هندوانه ، آب هویج با شیر مفید خواهد بود . برای پاک کردن سینه از اخلاط باید ریشه ی اریسا و گل زوفا از هر کدام ۶ مثقال ، تخم انجره ، انیسون ، پودینه و گل خطمی سفید از هر کدام ۲ مثقال همه را مخلوط و نیم کوب کرده و به ۱۰ قسمت مساویتقسیم کنید و هر قسمت از آن را یک مرتبه بجوشانید و آب آن را صاف و شیرین کنید و میل فرمایید و این کار را هر صبح و شب تکرار کنید .

روزی سه مرتبه ریشه ی کاسنی نیم کوب شده را بجوشانید و آبش را صاف و شیرین ساخته و بنوشید .

یکصد گرم مغز فندق خام کوبیده را با عسل مخلوط کنید و به مرور بخورید .

تباشیر هندی ، کندر خوراکی ، مسطکی رومی ، تخم شربتی ، به دانه و تخم مرو را مساوی مخلوط کنید و نرم بکوبید . هر صبح ، ظهر و شب یک قاشق از آن را با آب سرد بخورید .

هر روز صبح و عصر هر بار دو حبه سیر را در یک لیوان شیر بجوشانید و آن شیر را گرم بخورید .

پنجاه گرم ریشه ی زنبق را در یک لیتر آب ۲۰ دقیقه هم آن را دم کنید سپس صاف و آب آن را با عسل شیرین کنید و هر ساعت نیم فنجان از آن را بنوشید .

یک عدد نارنج را به دو قسمت تقسیم کنید بعد مقداری نبات ساییده شده و مقداری هم نشاسته روی آن بپاشید و روی آتش بگذارید تا یکی دو جوش بخورد و آب آن را بمکید .

روزی پنج مرتبه هر بار یک لیوان مخلوط اب کرفس تازه و آب لیمو را بنوشید .

ریشه ی کرفس و ریشه ی بادیان از هر کدام ۱۰ گرم ، تخم انجره ۵ گرم ، تخم بادیان ، تخم کرفس ، تخم شنبلیله ، گل زوفا ، پودر شیرین بیان ، فراسیون و پودینه از هر کدام ۱۵ گرم ، پرسیاوشان و ریشه ی اریسا از هر کدام ۲۰ گرم همه را مخلوط ، بعد نیم کوب کرده و به ۲۰ قسمت مساوی تقسیم کنید . هر صبح و شب هر بار یک قسمت از آن را با ۱۰ عدد مویز و سه عدد انجیر شکافته و پنج عدد عناب زخمی شده مخلوط بجوشانید بعد آن را صاف و شیرین سازید و بنوشید .

هر روز گل زوفا ، ریشه ی اریسا و بادیان از هر کدام۱۰ گرم با ۱۰ عدد انجیر شکافته مخلوط بجوشانید و آب آن را صبح و ظهر و شب بنوشید .

ریشه ی اریسا ، رازیانه و گل زوفا از هر کدام ۲۰ گرم را با هم بجوشانید و آب آن را صاف کرده ، بعد ۱۰ گرم پیاز عنصل کوبیده ۵۰۰ گرم عسل به آن اضافه کرده و دوباره روی آتش ملایم حرارت دهید تا قوام گیرد و در جای خنک نگه دارید . هر صبح ، ظهر و شب هر بار یک قاشق شربت خوری میل کنید .

گل گاو زبان، گل بنفشه ، عناب ، سه پستان و انجیر شکافته را بجوشانید و آب آن را صبح ، ظهر و شب بنوشید .

عصاره ی شیرین بیان ، تخم انجره ، قردمانا ، انیسون ، گل زوفا و پودینه را به نسبت مساوی نرم بکوبید بعد با مقداری عسل مخلوط کرده تا به صورت خمیری درآید . هر صبح ، ظهر و شب یک قاشق غذاخوری از آن را میل فرمایید .

لعاب به دانه ، تخم شنبلیله و تخم بزرک را شیرین و به تدریج میل کنید .

گل بنفشه ، عصاره ی شیرین بیان ، انزروت ، رازیانه ، شهم حنظل ، قاریقون ، رازیانه ، تربد مجوف ، زرآوند مد حرج ، فراسیون و گل زوفا همه را نرم بسایید و با کمی گلاب به صورت خمیر سفتی در آورده و قرص هایی به اندازه ی یک نخود بسازید . پس از خشک شدن هر صبح ، ظهر و شب دو عدد میل فرمایید .

http://tandisbook.com/wp-content/uploads/2013/02/3d-book.gif   منبع : کتاب دایره المعارف گیاه درمانی ایران

 

تعداد بازدید: 200 تعداد دیدگاه: بدون نظر نویسنده: tandis تاریخ انتشار: پنج شنبه ۲۲ مرداد ۹۴

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×