مومیایی اصل را بشناسید ادامه مطلب

مومیایی اصل را بشناسید

مومیایی اصل را بشناسید

 

آب چشمه ای ایست که در استان فارس از بین سنگ های کوه برازجان شیراز خارج می شودو مانند قیر منجمد است آن را عرق الجبال هم می گویند. مرغوبش سیاه و براق است و بوی بد هم ندارد و آنچه در سایر نقاط یافت می شود به خوبی مومیائی استان فارس نخواهد رسید .

اغلب قیر را به جای مومیائی می فروشند لذا می توان آن را بدین ترتیب آزمایش نمود. گوسفند را که تازه ذبح نموده باشند و جگر آن گرم باشد. چنانچه با ریزه نی شکسته جگر را شق نمایند و به همان محل شقه مومیائی اصل را بمالند التیام یابد.

 

خواص مومیائی

 

مومیائی در طبیعت گرم و خشک و قوتش تا چهل سال باقیست خواص آن مفرح و ملل مواد بارده و مقوی تمام اعضاء بدن و خشک کننده رطوبات و معین باه و حافظه قوای بدنی و لطیف و سریع النفوذ و جهت امراض فالج و رعشه و لقوه مفید و دافع سموم مشروبه و به درد معده و تقویت معده و خونریزی رحم و گلو ، جراحات مثانه و سلسل البول و ابتدای جذام و ثقل زبان و گزیدن عقرب و ضماد آن جهت شکستگی استخوان بدن و بیرون رفتن مفاصل و کوفتگی و پاره شدن عصب و غضل بی نظیر است با عناب جهت سرفه ، با سکنجبین جهت خفقان ، باآب کرفس جهت ( طحال ) قطور او با روغن گل سرخ مخلوط جهت سنگینی سامعه با کافور جهت امراض بینی و با آب مرزنجوش جهت درد شقیقه و سرگیجه و امراض دماغی ، با روغن گاو جهت گزیدگی عقرب و حول او با روغن زیتوان جهت تقطیر البول ، مالش آن با روغن نارگیل و مانند آن بر آلت بیضتین و اطراف آن جهت تحریک جماع . قدر مصرف آن ۳ گرم و در سایر امراض از یک تا ۲ گرم مورد استعمال می باشد.

http://tandisbook.com/wp-content/uploads/2013/02/3d-book.gif   منبع : کتاب دایره المعارف گیاه درمانی ایران

تعداد بازدید: 2835 تعداد دیدگاه: بدون نظر نویسنده: tandis تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۰ مرداد ۹۴

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×