خواص ملک ارزق یا مقل ارزق ادامه مطلب

خواص ملک ارزق یا مقل ارزق

خواص ملک ارزق یامقل ارزق

 

چون مقل ارزق خواص و مصرف درمانی زیادی دارد برای شناسائی ، خواص طبیعت آن را شرح میدهیم :

بهترین و مرغوب ترین آن زرد و صاف و براق و تلخ که زود حل شود و در آتش اندازند خوشبو شود. در طبیعت گرم و خشک و قوتش تا ۲۵ سال باقی است .

خواص آن جالی محلل . ملین طبع ادرار و شیر و حیض ، رفع کننده گرمی ادویه مسهل و با تریاقی است و شکننده سنگ کلیه و مسهل بلغم و باز کننده سد ، خوردن او جهت سرفه رطوبتی و گزیدن هوام و گزاز و سیاتیک ( عرق النسا ء) و نقرس و درد گلو ، ضعف کبد ، و دفع کننده گاز و نفخ معده و روده و اخلاط فاسد و تحلیل خون منجمد احشا ء و زیر جلد و بواسیر و تقویت باه ، با سرکه جهت فربهی بدن و ضماد او ملین ورم ها ، درد کلیه و ریاح غلیظ و امراض رحم و مقعد و با آب دهان جهت ورم پلک چشم وباد فتق و با اندک برنج جهت اسقاط بواسیر و دانه بواسیر مضر ریه مصحلش کتیرا مضر جگر مصحلش زعفران ، مقدار مصرف آن ۱۸ نخود است.

 

http://tandisbook.com/wp-content/uploads/2013/02/3d-book.gif   منبع : کتاب دایره المعارف گیاه درمانی ایران

تعداد بازدید: 1316 تعداد دیدگاه: بدون نظر نویسنده: tandis تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۰ مرداد ۹۴

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×