ترتیب گرفتن روغن گلها و گیاهان ادامه مطلب

ترتیب گرفتن روغن گلها و گیاهان

ترتیب گرفتن روغن گلها و گیاهان

 

روغن ریحان : ریحان را در آب بجوشانند تا خوب پخته شود . سپس صاف نموده و آب صاف شده را با روغن کنجد مخلوط نموده بج.شانند تا آبها بخار شده و روغن خالص بماند . میشود روغن ریحان . موقع جوشیدن روغن با آب دقت نمائید که آتش پر حرارت نباشد که روغن ها را بخارج پراکنده نماید .

روغن بنفشه: گل بنفشه را در سه برابر وزن گل در روغن کنجد مخلوط کرده بعد از پنج روز صاف نمائید و مجددا گل بنفشه تازه را اضافه نمائید و بعد از پنج روز صاف نمائید تا رنگ و بوی بنفشه به خود بگیرد .

گل سرخ و بو مادران و شبت یا شوید هر سه را می توان جدا جدا بشرح زیر روغن گرفت :

گل را ۲۴ ساعت در آب بخیسانید بعد بجوشانید سپس صاف کنید وآب آنرا در روغن زیتون یا کنجد به قدری به جوشانید که آب بخار شده روغن بمالند . باید دقت شود که آتش ملایم باشد که روغن خارج از ظرف نپرد .

روغن مصطکی : مقدار یک اوقیه که ( ۷ مثقال و نیم ) باشد مصطکی در یک رطل روغن یا کنجد ( رطل ۹۰ مثقال است ) به قدر مضاعف ، بدین معنی که دو ظرف که یکی آب داشته باشد بر روی آتش بگذارید تا آب در او بجوشد و ظرف دیگری که روغن و مصطکی در او باشد در میان آن ظرف آبدار گذاشته تا از حرارت آب جوشناک ، مصطکی در روغن حل گردد ( هر صمغی را به همین منوال می شود روغن گرفت ).

روغن سیاه دانه : یک سیر ساه دانه را در نیم لیتر آب جوشانید تا نصف آب بخار شود سپس صاف نموده و آن را در روغن کنجد یا زیتون مخلوط نموده با آتش نرم آنقدر بجوشانید تا آبها بخار شود و روغن خالص بماند بردارند در شیشه کنند .

روغن زیتون عتیق : این روغن هر چند کهنه تر باشد قوی تر و در این فعل مفید تر است . اقلا از هفت سال گذشته باشد و یا می توان آنرا هفتاد مرتبه با هم وزن خود آب مخلوط نموده و یا آتش ملایمی جوشاند تا آب آن را بکلی بخار شود ( ولی چون جوشاندن آب با روغن قدری مشکل باشد ممکن است روغن را به خارج پراکنده کند ) بهتر آنست که هفت سال بگذرد و این روغن را روغن عتیق گویند و یا روغن زیتون تازه را به قدری بجوشانند تا بنصف برسد و او را روغن بدل عتیق گویند . قدری خوراک این روغن ۷ مثقال است .

روغن زرده تخم مرغ : زرده تخم مرغ را در ظرف چدنی یا ماهتابه بهم بزنند که قریب به سوختن شود پس از سرد شدن فشرده روغن آنرا بگیرند .

یا ممکن است زرده ۲۵ عدد تخم مرغ را در یکسیر روغن کنجد ریخته در تابه چدنی روی آتش ملایمی به قدری بجوشانید تا زرده تخم مرغ ها قریب به سوختن و سیاه شود تا روغن خود را بر روغن کنجد پس دهد . در این کار باید با آتش ملایمی تخم مرغها را بهم بزنند که سر نرود و آتش نگیرد مخصوصا در اواخر کار با دقت بیشتری مواظب باشند . چنانچه محتوایات آن در اثر سهل انگاری آتش گرفت فورا سرپوش ظرف را بگذارند تا خاموش شود سپس از روی آتش بردارند .

 

http://tandisbook.com/wp-content/uploads/2013/02/3d-book.gif   منبع : کتاب دکتر برای همه

تعداد بازدید: 153 تعداد دیدگاه: بدون نظر نویسنده: tandis تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۵ مرداد ۹۴

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×