نوع نمایش:
باکتریها و مکانیسم بیماریزایی آنها

باکتریها و مکانیسم بیماریزایی آنها

نویسنده: روحا کسری کرمانشاهی انتشارات جهاد دانشگاهی

باکتریها و مکانیسم بیماریزایی آنها

نویسنده : دکتر روحا کسری کرمانشاهی
آرزو توکلی
انتشارات : جهاد دانشگاهی

12,000 تومان
بیماری دیابت

بیماری دیابت

نویسنده: محسن بختی انتشارات یاقوت سپاهان / کتابسرای سلام

بیماری دیابت

نویسنده :دکتر محسن بختی
دکتر منصور سیاوش
انتشارات : یاقوت سپاهان
کتابسرای سلام

8,000 تومان
بیماری روده حساس

بیماری روده حساس

نویسنده: پیمان ادیبی کتابسرای سلام

بیماری روده حساس

نویسنده : پیمان ادیبی و…
انتشارات : علوم پزشکی
کتابسرای سلام

7,500 تومان
داروشناسی کامل

داروشناسی کامل

نویسنده: دکتر جواد کرمعلی انتشارات عصر جوان

داروشناسی کامل

نویسنده : دکتر جواد کرمعلی

انتشارات : عصر جوان

9,500 تومان 7,600 تومان
دانستنی های پزشکی برای زنان

دانستنی های پزشکی برای زنان

نویسنده: لوسین لانس انتشارات آدینه سبز

دانستنی های پزشکی برای زنان

نویسنده : لوسین لانس
مترجم : لطفی شجاعی مقدم
محمد مهدی آل محمد
انتشارات :آدینه سبز

16,000 تومان
دایره المعارف پزشکی برای همه

دایره المعارف پزشکی برای همه

نویسنده: علیرضا منجمی انتشارات سلیس

دایره المعارف پزشکی برای همه

نویسنده : علیرضا منجمی
انتشارات : سلیس

15,900 تومان
رژیم های غذایی دیابت

رژیم های غذایی دیابت

نویسنده: محسن احمدی انتشارات یاقوت سپاهان

رژیم های غذایی دیابت

نویسنده : محسن احمدی
انتشارات : یاقوت سپاهان
آشیانه برتر
کتابسرای سلام

4,000 تومان
روانشناسی سلامت

روانشناسی سلامت

نویسنده: دکتر مجید صدوقی انتشارات جهاد دانشگاهی

روانشناسی سلامت

نویسنده : دکتر مجید صدوقی
دکتر محمدرضا تمنایی فر
انتشارات : جهاد دانشگاهی

20,000 تومان
طب فشاری

طب فشاری

نویسنده: استفنی ریک

طب فشاری

نویسنده : استفنی ریک
ترجمه : مرجان فرجی
انتشارات : تهران

8,500 تومان
کلسترول و چربی خون

کلسترول و چربی خون

نویسنده: محسن بختی انتشارات یاقوت سپاهان

کلسترول و چربی خون

نویسنده : محسن بختی
انتشارات : یاقوت سپاهان
کتابسرای سلام

4,500 تومان

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×