نوع نمایش:
آموزش به کودکان تیزهوش و سرآمد در مدارس عادی

آموزش به کودکان تیزهوش و سرآمد در مدارس عادی

نویسنده: کرایس اسمیت انتشارات یار مانا

آموزش به کودکان تیزهوش و سرآمد در مدارس عادی

نویسنده : کرایس اسمیت

ترجمه : دکتر سالار  فرامرزی

زهرا دادمحمدی

انتشارات آموخته

11,000 تومان
آموزش و ارزشیابی راهبردهای حل مساله

آموزش و ارزشیابی راهبردهای حل مساله

نویسنده: مریم شریف زاده،مرتضی صادقی انتشارات یار مانا

آموزش وارزشیابی راهبردهای حل مساله

نویسنده : مریم شریف زاده ، مرتضی صادقی

انتشارات : یار مانا

14,000 تومان
با زاینده رود زنده ام

با زاینده رود زنده ام

نویسنده: منصور شاهنگیان انتشارات یار مانا

با زاینده رود زنده ام

نویسنده : منصور شاهنگیان

انتشارات : یارمانا

7,000 تومان
بازی های آموزشی برای انتقال مضامین دینی ۱

بازی های آموزشی برای انتقال مضامین دینی ۱

نویسنده: دکتر مهدیه کشانی , دکتر منیره عابدی درچه انتشارات یار مانا

کتاب بازی های آموزشی برای انتقال مضامین دینی 1

نویسنده : دکتر مهدیه کشانی , دکتر منیره عابدی درچه

انتشارات : یارمانا

10,000 تومان
بازی های آموزشی برای انتقال مضامین دینی ۸ تا ۱۴ سال جلد ۲

بازی های آموزشی برای انتقال مضامین دینی ۸ تا ۱۴ سال جلد ۲

نویسنده: دکتر مهدیه کشانی , دکتر منیره عابدی درچه انتشارات یار مانا

کتاب بازی های آموزشی برای انتقال مضامین دینی 8 تا 14 سال جلد 2

نویسنده : دکتر مهدیه کشانی , دکتر منیره عابدی درچه

انتشارات : یارمانا

10,000 تومان
بازی های آموزشی برای پرورش حواس پنجگانه ۲

بازی های آموزشی برای پرورش حواس پنجگانه ۲

نویسنده: دکتر منیره عابدی درچه ، محبوبه صاحبی اصفهانی انتشارات یار مانا

کتاب بازی های آموزشی برای پرورش حواس پنجگانه 2

نویسنده : دکتر منیره عابدی درچه ، محبوبه صاحبی اصفهانی

انتشارات : یارمانا

10,000 تومان
بازی های آموزشی برای پرورش حواس پنجگانه ۸ تا ۱۲ سال جلد ۱

بازی های آموزشی برای پرورش حواس پنجگانه ۸ تا ۱۲ سال جلد ۱

نویسنده: دکتر منیره عابدی درچه , پریسا جعفری انتشارات یار مانا

بازی های آموزشی برای پرورش حواس پنجگانه 8 تا 12 سال جلد 1

نویسنده : دکتر منیره عابدی درچه , پریسا جعفری

انتشارات : یارمانا

10,000 تومان
بازی های آموزشی برای پرورش صفات اخلاقی ۸ تا ۱۴ سال

بازی های آموزشی برای پرورش صفات اخلاقی ۸ تا ۱۴ سال

نویسنده: دکتر مهدیه کشانی , دکتر منیره عابدی درچه انتشارات یار مانا

کتاب بازی های آموزشی برای پرورش صفات اخلاقی 8 تا 14 سال

نویسنده : دکتر مهدیه کشانی , دکتر منیره عابدی درچه

انتشارات : یارمانا

10,000 تومان
بازی های آموزشی برای تقویت حافظه ی دیداری

بازی های آموزشی برای تقویت حافظه ی دیداری

نویسنده: دکتر رضاعلی نوروزی , منیره عابدی درچه انتشارات یار مانا

بازی های آموزشی برای تقویت حافظه ی دیداری

نویسنده : دکتر رضاعلی نوروزی , منیره عابدی درچه

انتشارات : یارمانا

9,000 تومان
بازی های آموزشی برای تقویت حافظه ی شنیداری

بازی های آموزشی برای تقویت حافظه ی شنیداری

نویسنده: دکتر رضاعلی نوروزی , منیره عابدی درچه انتشارات یار مانا

بازی های آموزشی برای تقویت حافظه ی شنیداری

نویسنده : دکتر رضا علی نوروزی , منیره عابدی درچه

انتشارات : یارمانا

9,000 تومان
بازی های آموزشی برای تقویت هوش شناختی آی کیو ۱ برای سن ۳تا ۸ سال

بازی های آموزشی برای تقویت هوش شناختی آی کیو ۱ برای سن ۳تا ۸ سال

نویسنده: دکتر منیره عابدی درچه , دکتر راضیه بدیعیان انتشارات یار مانا

کتاب بازی های آموزشی برای تقویت هوش شناختی آی کیو 1 برای سن 3تا 8 سال

نویسنده : دکتر منیره عابدی درچه , دکتر راضیه بدیعیان

انتشارات : یارمانا

10,000 تومان
بازی های آموزشی برای تقویت هوش شناختی آی کیو ۲

بازی های آموزشی برای تقویت هوش شناختی آی کیو ۲

نویسنده: دکتر راضیه بدیعیان , دکتر منیره عابدی درچه انتشارات یار مانا

کتاب بازی های آموزشی برای تقویت هوش شناختی آی کیو 2

نویسنده : دکتر راضیه بدیعیان , دکتر منیره عابدی درچه

انتشارات : یارمانا

10,000 تومان
صفحه فعلی:1
کل صفحات: 4

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×