نوع نمایش:
قانون ۸۰/۲۰ راز دستیابی به چیزهای بیشتر با تلاش کمتر

قانون ۸۰/۲۰ راز دستیابی به چیزهای بیشتر با تلاش کمتر

نویسنده: ریچارد کچ انتشارات گلپا

قانون 80/20 راز دستیابی به چیزهای بیشتر با تلاش کمتر

نویسنده : ریچارد کچ

ترجمه : علی رمضانی

انتشارات : گلپا

14,000 تومان

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×