نوع نمایش:
استاتیک

استاتیک

انتشارات نوپردازان

نویسنده : فردیناند پی بی یر
ای راسل جانستون
الیوت آر . ایزنبرگ
ترجمه : علیرضا انتظاری
انتشارات : نوپردازان

25,000 تومان
استاتیک مریام

استاتیک مریام

انتشارات نوپردازان

نویسنده : مریام – کرایگ
ترجمه : مهندس علیرضا انتظاری
ویراستار : دکتر محمد ابراهیم ابوکاظمی
انتشارات : نوپردازان

22,000 تومان
الکترونیک قدرت

الکترونیک قدرت

انتشارات نوپردازان

نویسنده : پروفسور محمد ه . رشید
ترجمه : دکتر سید ابراهیم افجه ای
مهندس مجید مهاجر
انتشارات : نوپردازان

25,000 تومان
تئوری ارتعاشات و کاربردهای آن

تئوری ارتعاشات و کاربردهای آن

نویسنده: ویلیام تی تامسون - ماری دیلون داهله انتشارات نوپردازان

نویسنده : ویلیام تی تامسون
ماری دیلون داهله
ترجمه : اردشیر کرمی محمدی
انتشارات : نوپردازان

15,000 تومان
تشریح کامل مسایل الکترودینامیک کلاسیک جکسون

تشریح کامل مسایل الکترودینامیک کلاسیک جکسون

انتشارات نوپردازان

نویسنده : مهندس حمید قاسمی
شکوفه خسروی زاده
انتشارات : نوپردازان

شیمی آلی جلد ۲ جان مک موری

شیمی آلی جلد ۲ جان مک موری

نویسنده: جان مک موری انتشارات نوپردازان

نویسنده : جان مک موری
ترجمه : عیسی یاوری
انتشارات : نوپردازان

30,000 تومان
شیمی آلی جلد۳ جان مک موری

شیمی آلی جلد۳ جان مک موری

نویسنده: جان مک موری انتشارات نوپردازان

نویسنده : جان مک موری
ترجمه : عیسی یاوری
انتشارات : نوپردازان

35,000 تومان
شیمی آلی ساختار و کاربرد جلد۱

شیمی آلی ساختار و کاربرد جلد۱

نویسنده: دکتر مجید میرمحمدی صادقی,دکتر محمدرضا سعیدی,دکتر مجید هروی انتشارات نوپردازان

نویسنده : دکتر مجید میرمحمدی صادقی,دکتر محمدرضا سعیدی,دکتر مجید هروی
انتشارات : نوپردازان

30,000 تومان
شیمی آلی ساختار و کاربرد جلد۲

شیمی آلی ساختار و کاربرد جلد۲

نویسنده: ولهارد - شور انتشارات نوپردازان

نویسنده : ولهارد – شور
ترجمه : دکتر مجید میرمحمدی صادقی,دکتر محمدرضا سعیدی,دکتر مجید هروی
انتشارات : نوپردازان

30,000 تومان
شیمی آلی ساختار و کاربرد جلد۳

شیمی آلی ساختار و کاربرد جلد۳

نویسنده: دکتر مجید میرمحمدی صادقی,دکتر محمدرضا سعیدی,دکتر مجید هروی انتشارات نوپردازان

نویسنده : دکتر مجید میرمحمدی صادقی,دکتر محمدرضا سعیدی,دکتر مجید هروی
انتشارات : نوپردازان

30,000 تومان
طراحی اجزای ماشین

طراحی اجزای ماشین

نویسنده: شیگلی ، میشکه ، بادیناس انتشارات نوپردازان

نویسنده : شیگلی ، میشکه ، بادیناس
ترجمه : ایرج شادروان
انتشارات : نوپردازان

25,000 تومان
طراحی اجزای ماشین شیگلی

طراحی اجزای ماشین شیگلی

نویسنده: بادیناس . نیسبت انتشارات نوپردازان

نویسنده : بادیناس . نیسبت
ترجمه : ایرج شادروان
انتشارات : نوپردازان

45,000 تومان
صفحه فعلی:1
کل صفحات: 2

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×