نوع نمایش:
۱۲ اصل یاددهی – یادگیری در عمل

۱۲ اصل یاددهی – یادگیری در عمل

نویسنده: رنیت ناملا کین انتشارات نوشته

نویسنده : رنیت ناملا کین
کارول مک کلینتیک
کارل کلیمک
ترجمه : اصغر نوری امام زاده ای
انتشارات : نوشته

7,500 تومان
آزمایش های زیست شناسی

آزمایش های زیست شناسی

نویسنده: شهپر مستوفی صدری انتشارات نوشته

آزمایش های زیست شناسی

نویسنده : شهپر مستوفی صدری
انتشارات : نوشته

5,000 تومان
آزمون های استعداد شخصیت و انگیزش

آزمون های استعداد شخصیت و انگیزش

نویسنده: جیم برت انتشارات نوشته

آزمون های استعداد شخصیت و انگیزش

نویسنده : جیم برت
ترجمه : دکتر احمد عابدی
علی بای
عبدالحسین شمسی
عادله شعرباف زاده
انتشارت : نوشته

12,000 تومان
آفرین به نادی

آفرین به نادی

نویسنده: انید بلایتون انتشارات نوشته

آفرین به نادی

نویسنده : انید بلایتون
ترجمه : مینا متین
انتشارات : نوشته

2,000 تومان
آماده سازی کودکان برای ورود به پیش دبستانی و دبستان

آماده سازی کودکان برای ورود به پیش دبستانی و دبستان

نویسنده: کارن کوئین انتشارات نوشته

آماده سازی کودکان برای ورود به پیش دبستانی و دبستان

نویسنده : کارن کوئین
مترجم : دکتر احمد عابدی
مائده حسام
انتشارات : نوشته

15,000 تومان
آموزش دوره ی ابتدایی در کشورهای پیشرفته

آموزش دوره ی ابتدایی در کشورهای پیشرفته

نویسنده: مینا کازرانی ، نونا مزینانی انتشارات نوشته

آموزش دوره ی ابتدایی در کشورهای پیشرفته

نویسنده : مینا کازرانی ، نونا مزینانی
ترجمه : مینا کازرانی ، نونا مزینانی
انتشارت : نوشته

8,000 تومان
آموزش کودکان بیش فعال و کم توجه

آموزش کودکان بیش فعال و کم توجه

نویسنده: مجتبی نیازی انتشارات نوشته

آموزش کودکان بیش فعال و کم توجه

نویسنده : مجتبی نیازی

مقدمه ی : پروفسور راسل بارکلی

نشر نوشته

8,000 تومان
آن آویشن غریب

آن آویشن غریب

نویسنده: محمد مستقیمی انتشارات نوشته

آن آویشن غریب

نویسنده : محمد مستقیمی
انتشارات : نوشته

850 تومان
اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان

اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان

نویسنده: اصغر نوری امام زاده ای انتشارات نوشته

اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان

نویسنده : اصغر نوری امام زاده ای
انتشارات : نوشته

10,000 تومان
ادب آداب دارد

ادب آداب دارد

نویسنده: حسین فرخ مهر انتشارات نوشته

ادب آداب دارد

آداب معاشرت
نویسنده : حسین فرخ مهر
انتشارات : نوشته

ارزش یابی توصیفی ابزارها و روش ها

ارزش یابی توصیفی ابزارها و روش ها

نویسنده: جواد یارعلی انتشارات نوشته

ارزش یابی توصیفی ابزارها و روش ها

نویسنده : جواد یارعلی
انتشارات : نوشته

3,000 تومان
انشای ششم

انشای ششم

نویسنده: حسین فرخ مهر انتشارات نوشته

انشای ششم
نویسنده : حسین فرخ مهر
انتشارات اعلم  / نوشته

9,000 تومان
صفحه فعلی:1
کل صفحات: 10

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×