نوع نمایش:
آفات و بیماری های عفونی و غیرعفونی درختان نارون

آفات و بیماری های عفونی و غیرعفونی درختان نارون

انتشارات نصوح

نویسنده : مهندس میرمعصوم عراقی
مهندس فرهاد باغبانی مهماندار
انتشارات : نصوح

6,000 تومان
آفات و بیماری های گوجه فرنگی

آفات و بیماری های گوجه فرنگی

نویسنده: سمیه حاج ابراهیمی,درنا فرقانی,صادق جلالی انتشارات نصوح

نویسنده : سمیه حاج ابراهیمی,درنا فرقانی,صادق جلالی
انتشارات : نصوح

7,000 تومان
آلوئه ورا گیاه هزار درمان

آلوئه ورا گیاه هزار درمان

نویسنده: مهندس فخرالسادات موسوی , معصومه استکی انتشارات نصوح

آلوئه ورا گیاه هزار درمان

نویسنده : مهندس فخرالسادات موسوی
معصومه استکی
انتشارات : نصوح

5,000 تومان
آوند کشت

آوند کشت

انتشارات نصوح

نویسنده : غلامحسین نصوحی
انتشارات : نصوح

5,000 تومان
از سی و سه پل تا پل چارلز

از سی و سه پل تا پل چارلز

نویسنده: سعیده ایزدی نجف آبادی انتشارات نصوح

نویسنده : سعیده ایزدی نجف آبادی
انتشارات : نصوح

8,000 تومان
اعجاز زهر زنبور عسل در درمان بیماریها

اعجاز زهر زنبور عسل در درمان بیماریها

انتشارات نصوح

نویسنده : میهالی سیمیج
ترجمه : مهندس سید مظاهری سیدی ، دکتر احمد چیت ساز
انتشارات : نصوح

5,000 تومان
بره موم

بره موم

نویسنده: جیمز فارنلی انتشارات نصوح

نویسنده : جیمز فارنلی
ترجمه : مهندس سید مظاهر سیدی ، دکتر سید محمد باقر فرشینه عدل
انتشارات : نصوح

8,000 تومان
بنفشه آفریقایی

بنفشه آفریقایی

نویسنده: شرکت مورس انتشارات نصوح

بنفشه آفریقایی

نویسنده : شرکت مورس
ترجمه : فضل الله قنادی
انتشارات : نصوح

4,000 تومان
پسماندهای کشاورزی و راهکارها

پسماندهای کشاورزی و راهکارها

انتشارات نصوح

نویسنده : مهندس شهاب خزائلی
انتشارات : نصوح

2,000 تومان
تغذیه کودی خیار داربستی

تغذیه کودی خیار داربستی

انتشارات نصوح

نویسنده : دکتر محمود صلحی
مهندس حمید ملاحسینی
انتشارات : نصوح

2,500 تومان
تولید زعفران

تولید زعفران

نویسنده: دکتر عباسعلی یداللهی , دکتر زهرا شجاعی اسعدیه انتشارات نصوح

تولید زعفران

نویسنده : دکتر عباسعلی یداللهی
دکتر زهرا شجاعی اسعدیه
انتشارات : نصوح

7,500 تومان
جین سینگ

جین سینگ

انتشارات نصوح

ترجمه و تدوین : معصومه استکی
سعید دوازده امامی
انتشارات : نصوح

7,000 تومان
صفحه فعلی:1
کل صفحات: 3

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×