نوع نمایش:
آشنایی با فرآیند های کانسار ساز

آشنایی با فرآیند های کانسار ساز

نویسنده: لورنس راب انتشارات دانشگاه آزاد خوراسگان

نویسنده : لورنس راب
ترجمه : علی خان نصر اصفهانی ، عذرا جلالی
انتشارات : دانشگاه آزاد خوراسگان

18,500 تومان
پتروگرافی سنگ های آذرین

پتروگرافی سنگ های آذرین

نویسنده: علی خان نصر اصفهانی انتشارات دانشگاه آزاد خوراسگان

پتروگرافی سنگ های آذرین

نویسنده : دکتر علی خان نصر اصفهانی
انتشارات : دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

8,000 تومان
تغذیه گیاه و کشت بدون خاک

تغذیه گیاه و کشت بدون خاک

انتشارات دانشگاه آزاد خوراسگان

نویسنده : احمد محمدی قهساره
نجمه صمدی
انتشارات : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

7,500 تومان
حسابداری شرکت ها ۱

حسابداری شرکت ها ۱

نویسنده: محمد علیمردای انتشارات دانشگاه آزاد خوراسگان

نویسنده : محمد علیمردای
انتشارات : دانشگاه آزاد خوراسگان

7,500 تومان
راهنمای تحقیق در علوم زمین

راهنمای تحقیق در علوم زمین

نویسنده: علی خان نصر اصفهانی انتشارات دانشگاه آزاد خوراسگان

زمین شناسی
نویسنده : علی خان نصر اصفهانی
انتشارات : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

12,000 تومان
راهنمای دامپزشکی در ورم پستان

راهنمای دامپزشکی در ورم پستان

نویسنده: پیتر ادموند سون,راجر بلوی انتشارات دانشگاه آزاد خوراسگان

نویسنده : پیتر ادموند سون,راجر بلوی
ترجمه : مجید محمد صادق,اکبر پیرستانی
انتشارات : دانشگاه آزاد خوراسگان

2,400 تومان
فرایندهای گرمابی و سامانه های کانسارساز ۱

فرایندهای گرمابی و سامانه های کانسارساز ۱

نویسنده: فرانکو پیراژنو انتشارات دانشگاه آزاد خوراسگان

فرایندهای گرمابی و سامانه های کانسارساز 1

نویسنده : فرانکو پیراژنو
ترجمه : علی خان نصر اصفهانی
انتشارات : دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

23,000 تومان
فیزیولوژی گیاهی

فیزیولوژی گیاهی

نویسنده: فروغ مرتضائی نژاد ، امیر طاهر شیرانی انتشارات دانشگاه آزاد خوراسگان

فیزیولوژی گیاهی

نویسنده : فروغ مرتضائی نژاد
امیر طاهر شیرانی
انتشارات : دانشگاه آزاد خوراسگان

15,000 تومان
قارچهای خوراکی جلد اول

قارچهای خوراکی جلد اول

نویسنده: ناصر پور سعید,سید مرتضی صفوی انتشارات دانشگاه آزاد خوراسگان

تالیف : ناصر پور سعید,سید مرتضی صفوی
انتشارات : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

10,000 تومان
گیاهان گوشتخوار کشت و پرورش

گیاهان گوشتخوار کشت و پرورش

نویسنده: مارسل لیکافل انتشارات دانشگاه آزاد خوراسگان

گیاهان گوشتخوار کشت و پرورش

نویسنده : مارسل لیکافل
مترجم : فروغ مرتضایی نژاد
انتشارات : دانشگاه آزاد خوراسگان

6,000 تومان
مرفولوژی و رده بندی گیاهی

مرفولوژی و رده بندی گیاهی

نویسنده: فروغ مرتضایی نژاد انتشارات دانشگاه آزاد خوراسگان

نویسنده : فروغ مرتضایی نژاد
انتشارات : دانشگاه آزاد خوراسگان

5,000 تومان
مقدمه ای بر علوم باغبانی جلد اول

مقدمه ای بر علوم باغبانی جلد اول

انتشارات دانشگاه آزاد خوراسگان

ترجمه : داود نادری
مهرداد جعفر پور
انتشارات : دانشگاه آزاد خوراسگان

25,000 تومان
صفحه فعلی:1
کل صفحات: 2

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×