نوع نمایش:
آزمون های جامع در فیزیولوژی ورزش

آزمون های جامع در فیزیولوژی ورزش

نویسنده: محمد مرندی انتشارات جهاد دانشگاهی

آزمون های جامع در فیزیولوژی ورزش

نویسنده : محمد مرندی
مصطفی زارعی
جلیل رئیسی
انتشارات : جهاد دانشگاهی

6,000 تومان
آموزش علمی سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS

آموزش علمی سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS

نویسنده: محمد میر محمد صادقی انتشارات جهاد دانشگاهی

آموزش علمی سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS

نویسنده : مهندس محمد میر محمد صادقی
انتشارات : جهاد دانشگاهی

6,000 تومان
آموزش عملی سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS جلد سوم

آموزش عملی سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS جلد سوم

نویسنده: محمد میرمحمد صادقی انتشارات جهاد دانشگاهی

آموزش عملی سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS جلد سوم

نویسنده : مهندس محمدمیرمحمد صادقی
انتشارات : جهاد دانشگاهی

6,000 تومان
آموزش نرم افزارArcGIS 9.2

آموزش نرم افزارArcGIS 9.2

نویسنده: جیل مکوی انتشارات جهاد دانشگاهی

آموزش نرم افزارArcGIS 9.2

نویسنده : جیل مکوی
ترجمه : مهندس محمد میرمحمد صادقی
انتشارات : جهاد دانشگاهی

6,000 تومان
ابزارهای مهم و کاربردی ArcGIS9.3

ابزارهای مهم و کاربردی ArcGIS9.3

نویسنده: مهندس محمدمیر محمد صادقی انتشارات جهاد دانشگاهی

ابزارهای مهم و کاربردی ArcGIS9.3

ترجمه : مهندس محمدمیر محمد صادقی
انتشارات : جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

12,000 تومان
ابیانه نگین قرمز رنگ استان اصفهان

ابیانه نگین قرمز رنگ استان اصفهان

نویسنده: محمد تقی معینیان انتشارات جهاد دانشگاهی

ابیانه نگین قرمز رنگ استان اصفهان

نویسنده : محمد تقی معینیان

انتشارات : جهاد دانشگاهی

6,000 تومان
اتیسم

اتیسم

نویسنده: مهدی فولادگر انتشارات جهاد دانشگاهی

اتیسم

نویسنده : مهدی فولادگر
منصوره بهرامی پور
مجتبی انصاری شهیدی
انتشارات : جهاد دانشگاهی

8,000 تومان
استاندارد آموزشی نقاشی

استاندارد آموزشی نقاشی

نویسنده: مینا نعمت الهی انتشارات جهاد دانشگاهی

استاندارد آموزشی نقاشی

نویسنده : مینا نعمت الهی
انتشارات : جهاد دانشگاهی

8,500 تومان
اشراق و شهود در فرآیند خلاقیت علمی

اشراق و شهود در فرآیند خلاقیت علمی

نویسنده: آلبرت نالچاچیان انتشارات جهاد دانشگاهی

اشراق و شهود در فرآیند خلاقیت علمی

نویسنده : پروفسور آلبرت نالچاچیان
ترجمه : مهندس نیکید میرزایانس
دکتر مسروب بالایان
انتشارات : جهاد دانشگاهی

3,000 تومان
اصول اقتصاد آموزش و پرورش

اصول اقتصاد آموزش و پرورش

نویسنده: مصطفی عمادزاده انتشارات جهاد دانشگاهی

اصول اقتصاد آموزش و پرورش

نویسنده : دکتر مصطفی عمادزاده
انتشارات : جهاد دانشگاهی

20,000 تومان
اصول بازاریابی

اصول بازاریابی

نویسنده: فتح اله امیری عقدایی انتشارات جهاد دانشگاهی

اصول بازاریابی

نوییسنده : فتح اله امیری عقدایی
انتشارات : جهاد دانشگاهی

7,000 تومان
اصول مبانی و نظریه های جو و فرهنگ سازمانی

اصول مبانی و نظریه های جو و فرهنگ سازمانی

نویسنده: اکرم گودرزی انتشارات جهاد دانشگاهی

اصول مبانی و نظریه های جو و فرهنگ سازمانی

نویسنده : اکرم گودرزی
وجیهه گمینیان
انتشارات : جهاد دانشگاهی

3,000 تومان
صفحه فعلی:1
کل صفحات: 5

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×