چه موقع باید توجه طلبی افراطی کودک را نادیده گرفت

چه موقع باید توجه طلبی افراطی کودک را نادیده گرفت

 

نادیده گرفتن توجه طلبی افراطی کودک به معنای نادیده گرفتن مشکل کودک نیست بلکه به معنای نادیده گرفتن خواسته کودک در خصوص توجه منفی است . سوء رفتارهای زیادی هستند که نبایستی نادیده گرفته شوند . بعضی از سوء رفتارها بایستی تنبیه شوند .

مشخص کردن این که چه سوء رفتاری باید تنبیه شود و چه سوء رفتاری نباید ، کار آسانی نبوده و در این خصوص قاعده دقیقی هم وجود ندارد . چنین کاری به قضاوت و وقت شناسی دقیق نیازمند است . وقتی کودکتان به خاطر توجه طلبی ، بدرفتاری می کند آن را نادیده بگیرید .

اگر کودکتان ظرف دو یا سه دقیقه ، بدرفتاری خود را متوقف نکرد تذکری به او بدهید مثلا به او بگویید : من توجهی به گریه و زاری تو نخواهم کرد . هر وقت این بدرفتاری را متوقف کردی ، می توانی با من حرف بزنی . اگر کودک شما همچنان به گریه و زاری خود ادامه داد به او بگویید که اگر گریه خود را متوقف نکند تنبیه خواهد شد . مثلا بگویید : گریه نکن وگرنه باید در وقفه بمانی .

اگر عصبانی شده و یا اجازه بدهید که کودک شما ، شما را دیوانه بکند در این صورت ، بازنده خواهید بود . اگر کودکتان باید تنبیه بشود این کار را بدون خشم انجام بدهید . اما اگر خشمگین بشوید کودک شما به خواسته خود که همان توجه منفی است دست می یابد . اگر احساس می کنید که دارید عصبانی می شود کمی قدم بزنید و آرام بگیرید . اما اگر تسلیم بشوید کودکتان را به خواسته خود که همان توجه طلبی افراطی است رسانیده اید و اودر برابر بد رفتاری ، پاداش دریافت کرده است .

رفتار خوب کودک را فرض مسلم تلقی نکنید . رفتار خوب او را مورد توجه قرار داده و رفتار بد او را مورد توجه قرار ندهید . فهمیدن این موضوع راحت است اما عمل به آن راحتی نیست . شما ارزش آن را دارید پس متعهدانه به آن عمل کنید . کودکان شما نیز شایسته آن هستند .

 

http://tandisbook.com/wp-content/uploads/2013/02/3d-book.gif  منبع : چگونه با کودک خود رفتار کنیم

 

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×