نسخه سوم بازاریابی

بسیاری از مدیران ، سوآوری و توجه به ارزش ها و مشکلات جامعه را دو مقوله ی متضاد می دانند و چنین می پندارند که یا شرکت باید در پی سودآوری باشد یا اینکه خود را وقف جامعه کند و قید سودآوری را بزند .

کاتلر و همکارانش در نسخه سوم بازاریابی با استفاده از مثال های واقعی گوناگون و فراوان ، باورهای نادرستی از این دست را به چالش می کشند .

بازاریابی در طی سه مرحله تکامل یافته است که ما آنها را نسخه ی اول ، دوم و سوم بازاریابی می نامیم .

بسیاری از بازاریابان امروزی هنوز نسخه ی اول بازاریابی را به کار می گیرند ، برخی دیگر از نسخه دوم بازاریابی استفاده می کنند و تعداد اندکی نیز به سوی نسخه سوم بازاریابی روی آورده اند . ولی باید دانست که بزرگترین فرصت ها در انتظار بازاریابانی است که از نسخه سوم بازاریابی مدد می جویند .

http://www.tandisbook.com/wp-content/uploads/2015/08/noskhe3.jpg

نویسنده : فیلیپ کاتلر ، هرمان کارتاجایا ، ایون ستیاوان

ترجمه : دکتر زهرا امیریان

 

با مطالعه کتاب نسخه سوم بازاریابی موفقیت خود را در زمینه فروش و بازاریابی تضمین کنید

برای خرید و اطلاعات بیشتر کتاب نسخه سوم بازاریابی روی لینک زیر کلیک کنید .

  نسخه سوم بازاریابی

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×