مگس پرانی چشم

مگس پرانی چشم

 

ذرات کوچک متحرک شبیه مگس پران را بسیاری از مردم در میدان بینایی خود می بینند ، این ذرات در زمینه های ساده و روشن مثل یک دیوار یکرنگ و یا آسمان آبی دیده می شوند . این ذرات توده هایی از مایع زجاجیه در جلو پرده شبکیه و داخل مایع زجاجیه در جلو پرده شبکیه و داخل مایع زجاجیه شناور بوده و مانند سایه رویت می شوند .

اینها می توانند شبیه نقطه ، دایره های کوچک ، خطوط و یا شکل تار عنکبوتی داشته باشند . اغلب در سنین بالا ظاهر می شوند و علت پیدایش آنها انقباض مایع زجاجیه و ایجاد ناهمگونی در آن است . در افراد نزدیک بین و در آنها که آب مرواریدشان عمل شده ، شایعتر است .

 

http://tandisbook.com/wp-content/uploads/2013/02/3d-book.gif  منبع : چگونه چشمانی زیبا و سالم داشته باشید

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×