فرق سحر با معجزه

فرق سحر با معجزه

 

سحر این است که از قدرت نفوس انسان ها و یا تسخیر جنیان بتوان اعمالی خارق العاده انجام داد و سحر غالبا در کارهای غیر شرعی بوده و به ضرر انسان ها تمام می شود و می توان با راههای دیگری سحر را باطل کرده و اثر آن را خنثی نمود .

معجزه از نفوس انبیاء و اوصیا به اذن خداوند متعال صورت می گیرد و همیشه معجزات پیامبران بر سحر و جادو غلبه کرده و نمی توان با سحر و جادو و قدرت نفوس انسانها  معجزات پیامبران را متوقف کرد . مانند غلبه موسی بر ساحران مصر و نیز معجزات پیامبر اسلام و درمانده شدن مشرکان آن عصر .

در هر زمانی برخی از انسان های نادان ، انبیاو امامان را ساحر می پنداشتند .

خلیفه دوم در این باره گوید : همانا علی بن ابیطالب ساحری علیم است .

همه ما می دانیم که معجزاتی که از امام صادر می گردد به سبب قوای روحی اوست که بر همه عوالم مسلط است نه سحر و جادو .

چرا که ساحران بیشترین کاری که می کنند از جنیان کمک می گیرند در حالی که جنیان همگی به دست مولا امیرالمومنین شکست خورده و عده ای ایمان آوردند .

باز خلیفه دوم در مورد رسول الله گوید :

او سحری بزرگ آورد و چیزهایی بر سحر بنی اسرائیل افزود . همان فرد به رفیق اولی خود گوید : آیا سحربنی هاشم را نمی دانی ؟

 

 http://www.tandisbook.com/wp-content/uploads/2012/12/pen.png منبع : روح و جن

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×