علم فال

علم فال

 

در کشف الظنون آمده است : و آن علمی است که بعضی حوادث آینده به وسیله آن از طریق شنیدن و یا باز کردن قرآن یا کتاب های مشایخ مانند دیوان حافظ و مثنوی و مانند آنها دانسته می شود .

دیوان حافظ در این زمینه شهرت بیشتری دارد تا اینکه در این باره کتاب هایی تالیف شده است .

مشهور است وقتی که شاه اسماعیل مقابر علمای سنی را تخریب می کرد یکی از همراهان او به نام « ملا مگس » پیشنهاد کرد قبر حافظ را نیز تخریب کنند چرا که به نظر او حافظ سنی بوده است ولی شاه اسماعیل به کتاب دیوان حافظ تفال کرد و این بیت آمد :

ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست         عرض خود می بری و زحمت ما می داری

و شاه اسماعیل از تخریب مقبره او منصرف شد . ( مقدمه دیوان حافظ )

و نیز در تفالی که شاه اسماعیل صفوی در مورد عقیده احمد جامی به دیوان اشعار او کرد این اشعار آمد :

گر منزل افلاک بود منزل تو         و ز کوثر اگر سرشته باشد گل تو

گر حب علی نباشد اندر دل تو       مسکین تو و سعیهای بی منزل تو

 

http://www.tandisbook.com/wp-content/uploads/2012/12/pen.png منبع : روح و جن

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×