علت پیدایش قاعدگی یا عادت ماهیانه

علت پیدایش قاعدگی یا عادت ماهیانه :

 

در دوران های مختلف زندگی تخمدان های یک زن وظایف متعددی به عهده دارند که مهم تر از همه تخمک گذاری یا تولید سلول مخصوص برای تولید مثل و ترشح هورمون های تناسلی شامل ؛ استروژن و پروژسترون می باشد . در دخترهای جوان دستگاه تولید مثل تحت تاثیر هورمون های تناسلی رشد کرده و علایم بلوغ منجمله قاعدگی یا عادت ماهیانه در آن ها ظاهر می شود .

تخمک گذاری در زن به این ترتیب صورت می گیرد که پس از پایان یک دوره قاعدگی ماهیانه یکی از حباب های کوچکی که در سطح تخمدان ها وجود دارند سریعا شروع به رشد کرده و به شکل یک طاول حجیم و متورم درمی آید که به /آن فولیکول یک عدد اوول یا سلول تناسلی زنانه قرار دارد . در روز ۱۴ که از روز اول قاعدگی حساب می شود  این طاول در سطح تخمدان در اثر فشار مایع فولیکولی می ترکد و تخمک موجود در آن آزاد می شود . سپس این تخمک در اثر حرکات ریشک ها یا شرابه های متعلق به شیپور فالوپ ، وارد لوله رحم می شود .

تخمک که به وسیله ذره بین یا میکروسکوپ قابل دیدن است در داخل لوله رحم باقی می ماند و اگر با سلول تناسلی مرد روبرو نشود بعد از ۲۴ ساعت از بین می رود .اما اگر مدت کمی قبل از تخمک گذاری و یا در همان زمان مقاربت جنسی انجام گرفته باشد ، میلیون ها اسپرتومازوئید یا سلول تناسلی مرد که به داخل مجرای تناسلی زن ریخته می شوند با حرکات سریع به فعالیت می پردازند .

اسپرماتوزوئید ویا سلول مرد که به وسیله میکروسکوپ قابل دیدن هستند ، عبارتند از سلول های کوچک و پرتحرکی که هر کدام تقریبا به شکل نوزاد قورباغه می باشند . هر یک از این سلول ها دارای یک سر نسبتا بزرگ و یک دم باریک بوده و با جنبش های سریع می توانند به طرف حفره رحم بالا رفته و خود را به داخل رحم و نزدیک تخمدان زن برسانند . اما با این وجود فقط تعداد محدودی از اسپرماتوزوئیدها ( یا سلول های تناسلی مرد ) می توانند از سوراخ دهانه رحم عبور کرده و خود را به داخل رحم برسانند زیرا که تعداد بسیار زیادی از آنها در مجرای تناسلی زن و یا واژن از حرکت باز می مانند از بین می روند .

اسپرماتوزوئیدها یا سلول های تناسلی مرد که خود را به داخل رحم رسانده اند ، وارد لوله های رحم شده و به طرف تخمک یا سلول تناسلی زن هجوم می برند . به این ترتیب به زودی تعداد زیادی اسپرماتوزوئید یا سلول تناسلی مرد به اطراف تخمک یا سلول تناسلی زن گرد آمده و آن را احاطه می کنند .

فعالیت اسپرماتوزوئیدها برای داخل شدن به درون تخمک ادامه می یابد ولی فقط یکی از آنها موفق می شود که به درون تخمک راه یافته و آن را بارور کند .

به این ترتیب با ورود اولین اسپرماتوزوئید به درون اوول یا دستگاه تناسلی زن ، پرده محکمی در اطراف آن کشیده می شود که مانع از ورود سایر اسپرماتوزوئیدها می شود . از ترکیب سلول تناسلی زن با سلول تناسلی مرد ، سلول تخم به وجود می آید که به تدریج از آن جنین و سپس یک انسان تولید می شود و به این ترتیب که شرح داده شده حاملگی شروع می شود و تا موقع زایمان عادت ماهیانه و خون ریزی از رحم قطع می شود .

 

http://tandisbook.com/wp-content/uploads/2013/02/3d-book.gif   منبع : کتاب دایره المعارف گیاه درمانی ایران

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×