علاقه جن ها به آمیزش به انسان

علاقه جن ها به آمیزش به انسان

 

این موضوع که آیا آمیزش جنسی جنیان با انسیان مقدور می باشد یا نه نیاز به تحقیق مفصلی دارد . می دانیم که شیطان از جنیان می باشد و قرآن نیز می فرماید : « با آنها در مالشان و در اولادشان شریک باش » . در چندی از روایات آمده است که شیطان به هنگام مجامعت مرد با زن کنار او حاضر می شود و اگر مرد بسم الله نگوید شیطان نیز در مجامعت آن ها شریک می گردد .

این آیه با این احادیث نشان می دهد امکان آمیزش جنیان با انس ها محال نیست و شیطان نیز با برخی از انسان ها در مجامعت آنها با همسرانشان شریک می گردد ما به مناسبت چند حدیث در این مورد ذکر می کنیم .

الف ) در روایتی آمده است اگر فردی مست شده و بخوابد شیطان بر پشت او می خوابد و با او آمیزش جنسی انجام می دهد هنگامی که بیدار شد باید غسل نماید .

ب ) در روایتی آمده است شیطان اولین بار به قوم عمل لواط را یاد داد و یکی از آنها اولین بار با شیطان که به صورت پسر بچه ای در آمده بود لواط کرد و بعد از آن با یکدیگر آن عمل را انجام دادند و سپس به کودکان آموختند و انگاه میهمانان و رهگزران نیز از دست آنها سالم نمی گذشتن

 

 

http://www.tandisbook.com/wp-content/uploads/2012/12/pen.png  منبع  :  روح و جن

 

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×