رفتار صحیح پدر و مادر در برابر ترس کودکان

رفتار صحیح پدر و مادر در برابر ترس کودکان :

 

بعضی از پدر و مادرها اگر کودک از چیزی می ترسد ، او را بیشتر با آن روبرو می کنند و معتقدند که کودک باید با آن عادت کند تا ترسش بریزد . به طور مثال ، کودک سه ساله ای که از آسانسور می ترسید ، مادرش او را به زور داخل آسانسور می کشید یا پدری با وجود ترس و وحشت زیاد کودک از آب ، او را ناگهان در آب می انداخت و یا کودکی که از گاو می ترسید ، پدرش او را به دامداری می برد . این کارها نه فقط کمکی به حل مشکل نخواهد کرد ، بلکه موجب تشدید ترس و وحشت کودک خواهد شد و رهائی کودک از ترس و ترسیدن را مشکل تر خواهد کرد .

پدر و مادر نباید کودک را به چیزی که از آن می ترسد ، نزدیک کنند . کودک بدون این عمل ، دیر یا زود بر ترس خود مسلط خواهد شد . هر چه کودک بزرگتر شود ، همه چیز در نظر او تغییر می کند و کودک به کیفیت آنها پی خواهد برد و ترس او را از بین خواهد رفت و پس از مدتی نیز به آنچه که قبلا از آن می ترسیده است ، بیشتر علاقمند می گردد .

مدت زمانی که کودک باید از شیئی که از آن می ترسد ، دوری کند ، بستگی به شدت ترس او و همچنین شخصیت کودک دارد . در برخی مواقع این مدت کوتاه و در بعضی مواقع طولانی است ، بنابراین زمانی که طول می کشد تا کودک به آن نزدیک شود و علاقمند گردد نیز تفاوت خواهد داشت .

خانم ماری کاور جونز ، در مورد ترس کودکان ازمایش جالبی انجام داده است . او کودکی را که از خرگوش می ترسید در انتهای اتاق بزرگی قرار داد و هنگامی که کودک گرسنه بود ، خرگوش را در انتهای دیگر اتاق قرار داد و به کودک غذا داد . سپس خرگوش را یک گام به کودک نزدیک کرد و دوباره به کودک غذا داد . بدین ترتیب غذا دادن به کودک سبب شد به تدریج ترس کودک از خرگوش کم شود و حتی او را لمس کند . این روش را ترس زدایی تدریجی می نامند .

http://tandisbook.com/wp-content/uploads/2013/02/3d-book.gif  منبع : رفتار پدر و مادر با کودک و نوجوان

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×