خواب مغناطیسی و مانیه تیزم

خواب مغناطیسی و مانیه تیزم

 

باید گفت که کارشناسان این فن در معنای مانیه تیزم چنین گفته اند که این قوه جاذبه بدن انسان است یعنی مغناطیس انسانی این نیرو در بدن انسان و بعضی حیوانات است که اصل و ذات آن ناپیدا می باشد و از خاصیت هایی که دارد پی به وجود آن برده اند یا عبارتی دیگر موج یا سیالی است که از بدن انسان خارج می شود و از یکی به دیگری اثر می گذارد در شرایط و حالات مخصوصی قابل جذب و دفع می باشد و مرکز آن بیشتر در چشم است و کسانی که دارای این قوه باشند می توانند دیگران را تحت تاثیر قرار دهند و آنها را مطیع اراده خود سازند تا به خواب مغناطیسی ببرند .

 

در رابطه با این معنا در ( کتاب روح دنیای ماوراء قبر ) آورده است :

مانیه تیزم دانشی است که امروزه مورد استفاده آن بیشتر برای درمان بیماریهای روانی است در ضمن از آن در جهت روشن بینی و ارتباط با ارواح بهره گیری می کنند تفاوت مانیه تیزم با هیپنوتیزم آنست که عامل یعنی شخصی که دیگری را به خواب مغناطیسی فرو می برد در مانیه تیزم از نیروهای وجود خودش استفاده می کند اما در خوابهای مصنوعی هیپنوتیزم  خواب کننده بوسیله اشیاء یا بکار گرفتن انواع نورهای رنگارنگ یا معمولی شخص مورد نظر را می خواباند بنابراین کسی که با مانیه تیزم کار می کند بدون تردید دارای نیروهای مغناطیسی پرتوانی است که بر اثر آنها فی المثل با چند لحظه نگاه کردن در چشم طرف مقابل وی را به عالم بی خبری می فرستد و از هر لحاظ مسلط بر وجود و افعال و اندیشه های او می شود و در این حالت است که خواب کننده هر چه به او تلقین کند کسی که تحت تاثیر مانیه تیزم قرار گرفته بی چون و چرا می پذیرد حتی اگر به او بگوید در میان شعله های آتش است درست مثل آنکه این امر واقعیت دارد از خود عکس العمل نشان می دهد و در اینگونه خواب مغناطیسی چنانچه خواب کننده متبحر و نیرومند باشد قادر است شخصی را که به خواب رفته تا عمیق ترین خواب مغناطیسی فرو برد .

در یک نوع از این خوابهای سنگین حالتی پیش می آید که کلیه احساس فرد به خواب رفته از تن او خارج می شود و چنانچه دیگری را که او نیز تحت تاثیر خواب مغناطیسی قرار گرفته و به حالت روشن بینی رسیده است وادار کند اوضاع و احوال اولی را برای دیگران شرح دهد خواهد گفت که اشعه رنگین خواصی از بدن وی خارج می شود که او آن اشعه را مشاهده می کند اکنون چنانچه مانیه تیزم کننده بخواب رفته اولی را به خواب سنگینتر و عمیقتری بفرستد اشعه ای که از بدن او خارج می شود به ترتیب پشت سر او به فاصله چند قدمی به شکل دو ستون از نور رنگهای زرد و ابی خودنمایی خواهد کرد و هر چه خواب او سنگینتر شود این دو ستون بزرگتر و روشنتر خواهد شد در این موقع اگر سوزنی به بدن او فرو برند به هیچ وجه احساس درد و ناراحتی نخواهد کرد اما چنانچه این سوزن را به ان دو ستون روشن نزدیک کنند صدای فریادش به آسمان می رسد .

در آخرین مرحله از خوابهای مغناطیسی که از همه خوابها سنگینتر است این دو ستون نوری که گفته شد پشت سر شخص بخواب رفته قرار گرفته است به یکدیگر نزدیک و نزدیکتر می شود تا آنکه تشکیل یک آدم تمام خلقت نوری میدهد این انسان ساخته شده از نور از هر لحاظ عینا مثل آدم است ولی با این تفاوت که او از هر دیوار محکم و از هر در بسته ای می گذرد و مانیه تیز می  تواند او را به هر راه دوری که اراده کند بفرستد .

پیروان بقاء روح می پرسند آیا این انسان نوری که از جمع شدن آن دو ستون زرد و آبی پدید آمده این موجودی که با اشاره یک سوزن ، فریاد بخواب رفته را تا آسمان ها می کشد ، همان روح با درستر گفته باشیم همان همزاد یا جسد اثیری یا پرسپری نیست ؟ و آیا این آدم ساخته شده از نور که به فرمان مانیه تیزور به اقصی نقاط عالم می رود سیر و سیاحت روح را خارج از بدن نشان نمی دهد ؟ به این سوال یکی از دانشمندان معروف روح شناس بنام گابریل دالان پاسخ می گوید و چنین اظهار می دارد :

که جسد سیال روحی از جهات ظاهر و تشریحی عین جسد مادی است همچنان که علماء علم روح موفق به ماتحان و آزمایش اعمال اعضاء داخلی ارواح همزادها گردیده و حتی ضربان قلب و ریه آنها را تشخیص داده اند . در پایان این بحث خاطر نشان می شود که ارواح هنگام ظاهر شدن ابتدا به صورت  ابر رقیق و ملایمی هستند و بعد بتدریج بخود شکل می گیرند تا وقتی که درست به صورت یک انسات خود را تمام عیار نشان می دهند لکن وقت رفتن ناگهانی غیب می شود .

 

 

 http://www.tandisbook.com/wp-content/uploads/2012/12/pen.png مشاهده منبع : کتاب روح و جن http://tandisbook.com/wp-content/uploads/2012/12/hand-point-icon.png

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×