تله پاتی

تله پاتی

 

تله پاتی به معنی انتقال فکر و روابط معنوی و ارتباط فکری میان دو نفر از راه دور و همچنین به معنی القاء مطلبی از راه دور از طرف کسی برای کس دیگر از طریق انتقال فکر می باشد و نیز در این معنا گفته اند ظهور واقعه ای که در محلی رخ داده و در ذهن کسی منعکس شود که در محل دیگری اقامت دارد .

بعضی هم گفته اند : که تله پاتی از دو کلمه یونانی تله به معنی دور و پاتوس به معنی احساس گرفته شده یعنی احساس از دور و آن ارتباط روان آدمی با دیگری از راهی بجز حواس معمولی می باشد .

 

http://www.tandisbook.com/wp-content/uploads/2012/12/pen.png  منبع : کتاب روح و جن

 

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×