تاسی

تاسی

 

مویی که در تاسی مردانه تیپیکال ریزش پیدا می کند ، موی طبیعی نیست . در طول مدت تاسی ، موهای فرق سر چرخه های آناژن کوتاه و کوتاه تری پیدا می کنند . با هر چرخه ، قطر ساقه ی مو به طور پیش رونده ای کمتر می شود . حقیقت امر این است که در ناحیه ی تاسی ، مو چنان نازک می شود که ناپدید می گردد . این چرخه کوچک سازی یا مینیاتوریزه شدن نام دارد . اما علی رغم این که چه تعداد موی سر در ناحیه ی فرق سر از دست می رود هیچ کوچک سازی مشخص در نواحی پشت و پهلوی سر به وقوع نمی پیوندد . باعث تعجب است که بدانید ۵۰ درصد موی سر باید از دست برود تا تاسی مورد توجه قرار گیرد .

 

تاسی و ارث مادری

 

محققان آلمانی می گویند به شواهد جدیدی دست یافته اند که نشان می دهد ریزش مو در مردان از مادر به ارث می رسد . از مدت ها پیش مشخص شده است عوامل ارثی در بروز تاسی نقش مهمی دارند . ولی تا کنون مشخص نشده است چه ژن هایی در بروز تاسی نقش دارند .  محققان دانشگاه بن در آلمان می گویند نخستین بار یکی از عوامل مهم در ریزش مو را شناسایی کرده اند . این محققان به مدت چند سال خانواده های آلمانی را که در آن ها مردان دچار تاسی می شدند مورد بررسی قرار دادند و با بررسی آن ها به دنبال ژن های عامل تاسی گشتند . در مطالعات ابتدایی ژن های زیادی روی کروموزم های مختلف یافت شدند که می توانستند به عنوان عامل این وضع معرفی شوند . در پایان مشخص شد گونه ای ژن که گیرنده ی اندروژن تولید می کند در مردانی که دچار تاسی زود هنگام می شوند یافت می شود در حالی که این ژن در مردانی که در ۶۰ سالگی نیز ریزش مو ندارند یافت نمی شود .

محققان گویند احتمالا این گونه ژن خاص موجب می شود گیرنده های اندروژنی در پوست سر افزایش یابند . این ژن روی کروموزم ایکس قرار دارد و چون مردان کروموزم ایکس را از مادر خود می گیرند می توان گفت ریزش مو در مردان از مادران به ارث می رسد .

http://tandisbook.com/wp-content/uploads/2013/02/3d-book.gif  منبع : کتاب درمان ریزش مو و مراقبت از مو

 

 

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×