بیماریهای طحال

بیماریهای طحال

 

گیاهان موثر بر بیماری های طحال

 

کسانی که می خواهند طحال سالمی داشته باشند تا آنجا که ممکن است از خوردن مولدات سودا مثل عدس ، بادنجان ، سیر ، پیاز ، خرما ، عسل ، گوشت مانده بایستی خودداری کنند . در موقع پری شکم از انجام کارهای سنگین و سخت پرهیز کنند . از فریاد زدن های شدید و نعره کشیدن خودداری نمایند ، غذاهای لطیف که برای کبد مفید است در اینجا نیز موثر است .

 

بیماری های شایع و معمول طحال

 

بیماری های طحال فراوان و از همه مهمتر بیماری های خونی است که باعث بزرگی طحال می شود . بیماری های عفونی نیز یکی از عوامل مهم در بزرگی طحال می باشد . سرطان ها و بیماری های مادرزادی می توانند طحال را بزرگ نمایند ، بزرگی طحال اکثر اوقات با بزرگی کبد همراه است ، کم خونی ها که انواع و اقسام بیماری های خون را تشکیل می دهند اکثر اوقات با بزرگی کبد همراه است ، کم خونی ها که انواع و اقسام بیماری های خون را تشکیل می دهند اکثر اوقات طحال را بزرگ می نمایند . به طور کلی غذاهای سودازا برای طحال مناسب نیستند به خصوص اگر طحال رنجور باشد هرچه برای تقویت کبد و آنچه برای زیان کبد گفته شد درباره طحال نیز صادق است . غیر از سنگ ها که در طحال سنگ دیده نشده است .

 

ورم طحال

 

برای درد ناحیه طحال روزانه ۱۰ گرم تخم ترب را کوبیده در سکنجبین حل کرده صبح و عصر تا درد ادامه دارد میل نمایند .

برای درمان ورم طحال روزانه ۵ گرم مغز ناخنک ، ۵ گرم افسنطین را جوشانده صبح و عصر میل نمایند تا از بین رفتن ورم این درمان را می توان ادامه داد .

در ورم طحال بر حسب مزاج بیمار درمان انتخاب می شود . در گرم مزاحان  دادن آب کاسنی یا عرق آن روزی سه استکان یا آب بادیان و شکر ( ۱۰ گرم بادیان در ۲۰ گرم شکر برای یک روز ) .
در بیماری های طحال آب فلوس و تاجریزی یا پوست هلیله زرد و سیاه دانه یا شاه تره یا تخم کشوث یا ریشه کاسنی یا آلوچه ورقانی یا آلوی معمولی یا تمر هندی یا طباشیره یا انیسون یا گل بنفشه یا گل سرخ ، همه مفیدند ( یک یا چند تای آنها را انتخاب کرده روزی ۵ گرم صبح و ۵ گرم شب جوشانده میل نمایند ) .

اگر بیمار مبتلا به تب باشد یک عدد کدوی کوچک را پخته در سکنجبین حل کرده و میل نمایند . تخم خرفه ۱۰ گرم نرم کوبیده در عرق کاسنی ریخته روزی سه استکان میل نمایند ، یا تمرهندی ، سکنجبین و تخم خرفه و مغز فلوس را با هم آمیخته به کار برند .

 

نسخه :

 

 • مغز فلوس ………………………… ۵ گرم
 • تخم خرفه ………………………….. ۱۰ گرم
 • تمرهندی …………………………… ۱۵ گرم
 • سکنجبین …………………………… ۱۰۰ گرم

برای یک روز در سه نوبت میل کنند .

 

نسخه برای ورم کبد یا طحال  :

 

 • ریشه ایرسا ………………………………… ۲۰ گرم
 • سداب ………………………………………. ۵  گرم
 • زراوند طویل …………………………………….. ۵ گرم
 • ریوند چینی ………………………………………… ۵ گرم
 • افسنطین …………………………………………… ۵ گرم

همه را نرم ساییده به مدت ۵ روز میل نمایند .

جالینوس عقیده دارد که جوشانده ریشه کبر یا سکنجبین بهترین دارو برای ورم کبد و طحال است « ۵ گرم ریشه کبر یا یک استکان سکنجبین » .

محمد زکریای رازی نیز چنین گفته است که « انجیر را شب در سرکه خیس کرده هر روز صبح ۷ عدد ناشتا میل نمایند » .

سقراط نیز چنین گفته است « انچه مطحول است ، مهزل تن است و عکس آن نیز صادق است » . یعنی آنچه باعث بزرگ شدن طحال شده لاغر کننده بدن است .

 

نسخه های دیگر برای بزرگی طحال :

 

۵ گرم بادیان و ۵ گرم تاجریزی را در یک استکان سکنجبین حل کرده صبح ناشتا میل نمایند .

نسخه :

 

 • ریشه کاسنی ………………………………………….. ۲۰ گرم
 • ریوند چینی …………………………………………… ۵ گرم
 • تخم کشوث ……………………………………………. ۵ گرم
 • گل سرخ ……………………………………………… ۵ گرم

این مقدار جوشانده برای سه نوبت در روز است ( اگر به نسخه فوق شیره تخم خیار ، خربزه ، کدو ، هندوانه از هر کدام ۵ گرم اضافه نمایند بهتر است ) .

 • کشمش ………………………………………………. ۲۰ گرم
 • ریشه شیرین بیان ………………………………………. ۱۰ گرم
 • شاه تره ………………………………………………… ۵ گرم
 • پرسیاوشان……………………………………………… ۵ گرم
 • گل گاوزبان…………………………………………….. ۱۰ گرم

همه را جوشانده صبح و عصر میل نمایند ( این داروها برای مصرف چهار روز است ) .

 

http://tandisbook.com/wp-content/uploads/2013/02/3d-book.gif   منبع : کتاب نسخه شفا

 

 

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×