بستن بخت توسط سحر

بستن بخت توسط سحر

یکی از اقوام ما دختری را خواستگاری کرده بود و دختر جواب مثبت داده بود . مقدمات ازدواج فراهم شده بود ولی خانواده دختر نظرشان عوض شده و خواستند دختر را به او ندهند و به پسر دیگری بدهند . آن پسر از ازدواج با آن دختر مایوس شده و ضربات جبران ناپذیری بر روح او وارد شد .

وقتی خواستند دختر را به عقد پسر دیگر در بیاورند باز کار ناتمام ماند و این بار پسر دوم از ازدواج با آن دختر منصرف شده و هر دو پسر با دختران دیگری ازدواج کردند و آن دختر با هر پسری که می خواست ازدواج کند کار ناتمام می ماند .

تا این که آن دختر به سن ۳۸ سالگی رسید در حالی که فرزندان آن دو پسر به دانشگاه رفته بودند . پدر و مادر دختر از دنیا رفتند و آن دختر تنها ماند و اقوام دختر مجبور شدند به جادوگران مراجعه کنند یکی از ساحران گفته بود : آن دختر ۲۰ سال است توسط یک پسر سحر شده است و آن سحر در آستانه در خانه دختر دفن شده است . بعد از ۲۰ سال آستانه در را کندند و آن سحر را که به پلاستیکی پیچیده شده بود در آوردند و آن را از بین بردند بعد از مدتی کوتاه آن دختر با پسری جوان ازدواج کرد و اکنونزندگی آرامی دارند . بعدا معلوم شد پسر اول به خاطر کار ناپسند خانواده دختر او را سحر کرده است . و آن سحر را در آستانه آنها دفن کرده است . این نوع سحر بستن بخت دختر می باشد و روشهایی دارد که استفاده از آنها حرام و گناه بزرگی می باشد . گفتن آن به دیگران نیز حرام است .

 

 

http://www.tandisbook.com/wp-content/uploads/2012/12/pen.png  منبع :  کتاب روح و جن

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×