امتیازات را از کودک خود بگیرید

امتیازات را از کودک خود بگیرید

 

اگر بعد از درخواست دوم ، کودک شما باز هم حاضر به ماندن در وقفه نشد نوبت آن است که امتیازاتش را از او بگیرید . برای این کار می توانید اسباب بازی یا کار مورد علاقه اش را از او بگیرید . در صورت امکان ، چیزی را از او بگیرید که امکان ، چیزی را از او بگیرید که امکان قفل کردن آن را داشته باشید مثل دوچرخه یا کامپیوتر ، ویدئوگیم و تلویزیون . به شخصه نمی دانم که اسباب بازی مورد علاقه کودک شما چیست اما یقینا شما به عنوان پدر یا مادر می دانید . آن چیز ، هر چه باشد می توانید از او گرفته و آن را در جا ، قفل بکنید .

اگر می بینید که دوچرخه کودک تان برایش خیلی اهمیت دارد ، لذا هر وقت از ماندن در وقفه اجتناب کرد آن را ازش گرفته و در یک جا قفل کنید تا دوره وقفه او تمام شود . ( به خاطر همکاری نکردن با شما درماندن در وقفه ، پنج دقیقه دیگر به وقفه او اضافه کنید . )

بعضی از کودکان هر بار ، فشار مضاعفی را به شما وارد می کنند به امید این که بتوانند شما را به تسلیم وادارند . بنابراین ، تا زمانی که دوچرخه آن ها را به او تحویل نداده اید از رفتن به وقفه ، خودداری می کنند . قبل از این که شما دوچرخه را قفل کنید آن ها وقفه ده دقیقه را تمام کرده اند که بعد از آن می توانید دوچرخه شان را تحویل بدهید .

این کار را بایستی با دقت انجام بدهید . چون کودکان می توانند از این طریق ، شما را به بازی بگیرند

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×