افزایش و ضعف نیروی جنسی

افزایش و ضعف نیروی جنسی :

 

خوراکی هایی که نیروی جنسی را افزایش می دهند ، عبارتند از :

نارگیل،زعفران،کنجد،انگور،مویز،کشمش،انجیر،بادام،گردو،پسته،فندق،شقاقل،مربای شقاقل،جوز هندی،خولنجان،زرمباد،سورنجان،زنجبیل،مربای زنجبیل،شیر،حلیم،زرده تخم مرغ،دارچین،ماهی،سمنقول،پیاز،شاهی،نعناع،مارچوبه،فلفل،تخم پنبه،تخم ترب،تخم کلم،تخم انجره،تخم شنبلیله،تخم کتان،دارو فلفل،آقرقرها،بوزیدان،مغز تخم زبان گنجشک،آب هویج،آب زردک،تخم زردک،تخم کرفس،خولنجان،بهمن،سرخ،بهمن سفید،جین سینگ، تودری سرخ و سفید،انیسون،قسط شیرین،زنیان،مربای آمله،انقوزه و دانه های داخل میوه کاج ،داروهای بالا می توانید به طور جداگانه یا چند عدد از آن ها انتخاب کرده و به صورت کفلمه یا با نبات یا با عسل مخلوط و هر روز میل کنید .

اسارون،زرنب،بسباسه،سنبل،قرنفل،ریشه کبر،سبر زرد،هیل و جوز هندی از هر کدام ۱۰ گرم ،سعد کوفی و قرفه از هر کدام ۲۰ گرم ،آمله مقشر و مصطکی رومی از هر کدام ۴۰ گرم و زعفران ۵ گرم ،همه را مخلوط کرده،بعد نرم بسایید و در دو کیلو عسل مخلوط کنید و هر صبح ،ظهر و شب هر بار یک قاشق شربت خوری از آن میل کنید .

تخم زبان گنجشک،تخم یونجه،فلفل سفید،قسط شیرین،آمله مقشر ،بسباسه،بهمن سرخ،بهمن سفید،تخم پیاز،تخم تره،تخم ترب،ثعلب،جوز هندی،خولنجان،دارچین،داروفلفل،تخم زردک ، زیره سبز، زرمباد،زنجبیل،سورنجان،سیاهدانه ،عد کوفی،تخم شاهی،شقاقل،آقرقرها،فوفل، عودالصلیب ،مغز قرص کمر ، تخم کتان ،تخم کرفس ، کندر ، تخم کلم ، مصطکی رومی ،میخک،نعناع خشک، تخم هویج، هل قراب،هل سبز،و هل سفید و از هر کدام ۱/۵ مثقال ، همه را با هم مخلوط کرده و بسایید، بعد با یک کیلو عسل ترکیب کنید و هر صبح و عصر ، هر مرتبه یک قاشق شربت خوری از آن میل فرمایید .

قرفه،قرنفل،دارچین و هیل قرابیرا از هر کدام ۱۰ گرم ،سنبل الطیف،انیسون و زیره کرمانی از هر کدام ۲۰ گرم و تخم کرفس ۵۰ گرم،همه را نرم بسایید ،بعد با ۵۰۰ گرم عسل مخلوط و هر صبح،ظهر و شب و هر بار یک قاشق شربت خوری میل کنید .

هر روز صبح ، ظهر و شب بعد از هر غذا یک استکان کومبوچا بنوشید .

۶ . نازایی و باردار نشدن بانوان ممکن است در نتیجه ترشی ترشحات مبهل یا مسدود بودن گلوی زهدان و تخمدان و سد خرطوم و یا عدم وجود سلول ملده باشد . عدم توافق حاصله بین دو شهوت ( زن و مرد ) را نیز می توان سبب نازایی و باردار نشدن بانوان دانست . گاهی هم ممکن است در نطفه مرد امراض کهنه یا بیماری ارثی یا میکروب سفلیس یا عوامل دیگری باشد که سبب نازایی شود .

 

http://tandisbook.com/wp-content/uploads/2013/02/3d-book.gif   منبع : کتاب دایره المعارف گیاه درمانی ایران

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×