ادرار قطره ای ( تقطیرالبول )

ادرار قطره ای ( تقطیرالبول )  :

 

اگر دچار تقطیر البول ( قطره قطره ادرار کردن ) شده اید ، ضمن پرهیز از خوردن کشک ، ماست و ترشی جات ، باید از خوراکی هایی که از قطره قطره ادرار کردن جلوگیری می کنند ، مانند : گرمک ، زالزالک ، شیره تخم خرفه ، شیره ی چهارتخمه ی خنک ، شیره ی تخم کاهو ، شربت بنفشه ، تباشیر هندی و لعاب اسپرزه بیشتر استفاده کنید .

برای درمان آن نیز باید تخم خرفه ، تخم گشنیز ، گل گاوزبان ، سنبل الطیب ، مصطکی رومی ، بلوط ، انیسون ، تباشیر هندی ، سعدکوفی و کندر خوراکی را نسبتمساوی و به اندازه ی همه ی آن ها شکر مخلوط کرده و نرم بسایید و هر صبح ، ظهر و شب یک قاشق از آن را کفلمه کنید.

تخم مورد ، جوزبویا ، مرمکی ، کندرخوراکی ، سعدکوفی ، میخک ،» بسباسه “، هلیله ی سیاه ، بلوط و تخم سداب از هر کدام ۲۰ گرم را بسایید ، بعد با ۵۰۰ گرم عسل مخلوط کنید . صبح ، ظهر و شب هر مرتبه یکقاشق چای خوری از آن را بخورید .

هر روز ۱۰ گرم تخم کاهوی خشک را کوبیده و با آب سردبلع شود .

پوست هلیله ی زرد ۱ مثقال ، هلیله ی سیاه ، هلیله ی کابلی و آمله ی مقشر از هر کدام ۲ مثقال ، دارفلفل و زنجبیل از هر کدام ۶ نخود و بوزیدان ، شیطرج ، شقاقل مصری ، تودری ، بهمن سرخ ، بهمن سفید ، مغز زبان گنجشک و تخم خشخاش از هر کدام ۱ مثقال ، همه را بسیار نرم بسایید و با دو برابر وزن همه ی آن ها عسل مخلوط کرده و روزی سه بار و هر مرتبه به اندازه ی یک فندق از آن را بخورید .

مسطکی ، کندر خوراکی ، بلوط ، گلنار ، سیاه دانه ، تخم گشنیز ، زیره ی سیاه ، بادیان ، زیره ی سبز و زنیان ، همه را به نسبت مساوی بسیار نرم بسایید و با دوبرابر وزن همه ی آن ها عسل مخلوط کنید و به تدریج میل فرمایید .

هر روز صبح ناشتا یک قاشق چای خوری دانه های سالم اسفند ( اسفند نکوبیده ) را با مقداری خاکشیر مخلوط کرده و در دهان بریزید و بدون این که دندان روی آن گذاشته شود بخورید .

هر روز یک قاشق چای خوری نرم کرده ی پوست سفت گردو را بخورید .

پنج مثقال اسفند را در آب سرد بشویید و در سایه بخشکانید . این عمل را تا شش مرتبه انجام دهید و بار هفتم با آب گرم بشویید و در سایه بخشکانید و هر روز صبح ناشتا یک قاشق شربت خوری از آن را با روغن بادام شیرین مخلوط کنید و بخورید .

سی و پنج گرم ریشه ی رازیانه ی تازه را در یک لیتر آب بجوشانید و آب آن را بنوشید .

http://tandisbook.com/wp-content/uploads/2013/02/3d-book.gif   منبع : کتاب دایره المعارف گیاه درمانی ایران

 

 

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×