آرام کردن کودک در هنگام خشم شدید

آرام کردن کودک در هنگام خشم شدید

 

اگر کودک در حال خشم شدید است و اشیاء را پرت می کند ، لگد می زند و گاز می گیرد ، شما باید تکنیک صحیح در بغل گرفتن کودک را به کار ببندید . کودک را با بازوان خود محکم بگیرید . بازوان کودک را از جلو تا کنید و بازوان خود را روی شانه های کودک قرار دهید و زانوهای خود را روی ران های او تا کنید ، در این حالت کودک نمی تواند لگد بزند . در بعضی مواقع کودک در این شرایط به کارها و گفته هایی متوسل شده و مثلا می گوید آب می خواهم یا دستشویی دارم تا رها گردد . اگر کودک در این شرایط آرام شده است ، خواسته او را انجام دهید . در غیر این صورت او را محکم نگهدارید .

پس از ارام شدن ، اجازه دهید کودک مدتی در بغل شما دراز بکشد . موقعی این روش را می توانید انجام دهید که کودک ، کوچک باشد و بتوانید او را کنترل کنید ، زیرا اگر کودک قوی و جثه بزرگ داشته باشد ، ممکن است شما دچار آسیب و آزار گردید . در هنگام در بغل گرفتن کودک ، کف اتاق بنشینید و اشیاء و لوازم اضافی مانند ساعت مچی و لوازم زینتی و همچنین کفش های زینتی و همچنین کفش های خود را درآورید . تکنیک در بغل گرفتن کودک ، زمانی موثر احساس می کند که او را تنبیه می کنید و خشم او بیشتر می گردد . بعضی از کودکان که دچار خشم شدید در روز می شوند ، ممکن است در شب دچار خواب های وحشتناک گردند .

پرسش :

آیا در هنگام خشم ، توجه دادن کودک به چیزی یا به اسباب بازی ، موجب ایجاد عادت بد و لوس شدن کودک نمی گردد ؟

 

پاسخ :

روش توجه دادن کودک به نوعی اسباب بازی یا بازی در هنگام خشم شدید سبب می شود که کودک از حالت خشم خارج شود . شما به عنوان پدر و مادر باید با دلسوزی و درک این که مغز فوقانی او رشد نکرده و نمی تواند مغز تحتانی خود را کنترل نماید . در هنگامی که کودک در مرحله خشم شدید قرار گرفته است ، اگر به شما توجه می کند ، به هر صورتی که ممکن است به او کمک کنید تا ارامش یابد . این گونه رفتار منطقی شما مشکلی برای کودک به وجود نخواهد آورد .

 

http://tandisbook.com/wp-content/uploads/2013/02/3d-book.gif  منبع : رفتار پدر و مادر با کودک و نوجوان

 

اين وبسايت متعلق به انتشارات تندیس سپاهان ميباشد و تمامی حقوق آن محفوظ ميباشد .

×